Privacybeleid voor Time 2 Wing B.V.

Op time2wing.com, toegankelijk via https://51moments.io, is de privacy van onze bezoekers één van onze belangrijkste prioriteiten. Dit Privacybeleid document bevat de soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door time2wing.com en hoe we het gebruiken.

Indien je bijkomende vragen hebt of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen op time2wing.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. Ons privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de Privacy Policy Generator.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stem je in met ons Privacybeleid en ga je akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die je wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom je wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij vragen je persoonlijke informatie te verstrekken.

Als je rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie ontvangen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die je ons toestuurt, en eventuele andere informatie die je wenst te verstrekken.

Wanneer je je registreert voor een Account, kunnen wij je vragen om je contactgegevens, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij jouw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

  • onze website beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden
  • onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
  • Begrijpen en analyseren hoe je onze website gebruikt
  • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
  • met je te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer ten behoeve van de klantenservice, om je updates en andere informatie met betrekking tot de website te verschaffen, en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • Je emails sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

time2wing.com volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analytics van hostingdiensten. De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina’s, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en Web Beacons

Zoals elke website, maakt time2wing.com gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de voorkeuren van bezoekers en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de ervaring van de gebruikers te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en/of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, gelieve “Wat zijn cookies” te lezen.

Advertentiepartners Privacybeleid

Je kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid van elk van de reclamepartners van time2wing.com te vinden.

Third-party ad servers of ad-netwerken maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die worden weergegeven op time2wing.com, die rechtstreeks worden verzonden naar de browser van gebruikers. Zij ontvangen automatisch jouw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die je te zien krijgt op websites die je bezoekt, te personaliseren.

Merk op dat time2wing.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid van derden

time2wing.com’s Privacybeleid is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden je dan ook aan om het respectievelijke Privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan gaan over hun praktijken en instructies over hoe je je kunt afmelden voor bepaalde opties.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via je individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kun je terecht op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:

Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.

Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

Als je een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te antwoorden. Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij willen er graag voor zorgen dat je volledig op de hoogte bent van al jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – Je hebt het recht kopieën van je persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen je een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie – Je hebt het recht ons te verzoeken om correctie van informatie die volgens jou onjuist is. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie die volgens jou onvolledig is, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen – Je hebt het recht om te vragen dat wij jouw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – Je hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan jou.

Als je een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te antwoorden. Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is de bescherming van kinderen bij het gebruik van internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

time2wing.com verzamelt niet bewust enige Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als je denkt dat jouw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij je ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Close My Cart
Close Wishlist
Close

Close
Navigation
Categorieën